1
Gửi tin nhắn cho Thế giới Vietbrick!

ĐỒ CHƠI LEGO CITY

Đồ chơi Lego City

Các bộ đồ chơi xếp hình Lego City giúp khơi nguồn và phát triển sự sáng tạo cho trẻ. Với các bộ đồ chơi Lego City, trẻ có thể tự xây dựng một thành phố thật nhôn nhịp, đầy đủ các phương tiện, nhà cửa thể hiện mọi sinh hoạt cho một thành phố năng động. Hãy phát triển trí tuệ và sự sáng tạo cho trẻ qua các bộ đồ chơi Lego City!