1
Gửi tin nhắn cho Thế giới Vietbrick!

ĐỒ CHƠI LEGO CREATOR

Đồ chơi Lego Creator

Các bộ đồ chơi Lego Creator giúp trẻ mô phỏng thế giới mà trẻ đang sống. Với đồ chơi Lego Creator , trẻ có thể lắp ráp các mô hình nhà cửa, phương tiện giao thông, các sinh vật và nhiều mô hình khác. Cùng phát triển trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo của trẻ qua đồ chơi Lego Creator!